GIST assessment

Gastrointestinal stromal tumors: assessment of mutations in tumors and in circulating tumor DNA and measurement of TKI plasma exposure to optimize treatment

METc-nummer: 2014.419

Samenvatting

Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) behoren tot de groep sarcomen en worden gekenmerkt door oncogene mutaties in de c-KIT, PDGFRA, BRAF en NF-1 genen die tumorgroei bevorderen. Sinds tyrosine kinase inhibitoren (TKI’s) beschikbaar zijn gekomen, is de mediane overleving van GIST-patiënten gestegen van 9 maanden tot 5 jaar. Hierdoor is deze zeldzame ziekte een rolmodel geworden voor andere behandelingen met doelgerichte therapieën. Echter, respons op de TKI’s is zeer heterogeen ~15% van de patiënten ondervindt geen voordeel van imatinib, terwijl ~17% van de patiënten stabiele ziekte langer dan 9 jaar hebben. Falen van de behandeling wordt deels veroorzaakt door mutaties in genen die veranderingen in drug gevoeligheid veroorzaken. Een nieuwe techniek, waarbij gebruik gemaakt wordt van circulerend tumor DNA (ctDNA), geeft ons de mogelijkheid  om mutaties te bepalen in een  bloedmonster. Om na te gaan of de mutaties in ctDNA correleren met mutaties in de GIST en met resistentie voor behandeling, zal prospectief bloed voor analyse van ctDNA afgenomen worden bij GIST patiënten die behandeld worden met een TKI.

Ook verschillen in farmacokinetiek kunnen bijdragen aan de waargenomen heterogeniteit, en kan resistentie veroorzaken door middel van te lage blootstelling aan de TKI. Daarom zal samen met het bloed voor mutatie analyse ook bloed voor TKI concentratie afgenomen worden.

Inclusiecriteria

  • Patiënten met een diagnose GIST die behandeld worden met een TKI.
  • Er dient een histologisch biopt van de GIST voor studie aanvang beschikbaar te zijn.
  • Informed consent wordt gegeven.

Exclusiecriteria

  • Patiënten waarvan geen tumormateriaal beschikbaar is voor aanvang TKI.
  • Patiënten die een tumorbiopsie weigeren bij tumorprogressie.
  • Patiënten waarbij het niet mogelijk is een tumorbiopsie te verrichten bij tumorprogressie (bijvoorbeeld anti-coagulantia die niet gestopt kunnen worden).

Studiecoördinator

Arts-onderzoeker
Drs. R.F. Bleckman
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: r.f.bleckman@umcg.nl

Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl