GIMICC

Gut microbiome In Metastatic or Irresectable Colorectal Cancer

Protocolnummer:
Eudractnummer:
METc nummer: 2019/384
Onderzoekscode:

Samenvatting

Meer kennis van de samenstelling, functie en veranderingen van de darmflora voor en gedurende chemotherapie kan helpen om aangrijpingspunten te identificeren die de behandeling van patiënten met gemetastaseerde of irresectabele dikkedarmkanker kunnen beïnvloeden.

Het doel van dit multicenter observationele onderzoek is het analyseren van darmflora in relatie tot respons en toxiciteit in een prospectief patiëntencohort met nieuw gediagnosticeerde gemetastaseerde of irresectabele dikke darm kanker behandeld met standaard systeemtherapie.

Inclusiecriteria

 • Leeftijd ≥18 jaar
 • Histologisch bevestigde dikke darm kanker met een indicatie voor neo-adjuvante of palliatieve anti-tumor systeemtherapie (elke combinatie van chemotherapie met/zonder anti-VEGF of anti-EGFR therapie, of immunotherapie)
 • Meetbare ziekte volgens RECIST v1.1
 • Opgeslagen pathologische monsters beschikbaar
 • Levensverwachting ≥ 12 weken
 • Getekende toestemmingsverklaring
 • In staat om te voldoen aan het protocol

Exclusiecriteria

 • Eerdere (neo)adjuvante chemotherapie < 6 maanden geleden
 • Bestraling of operatie van de dunne of dikke darm < 1 maand geleden
 • Actieve inflammatoire darmaandoening
 • Deelname aan een andere studie die mogelijk de darmflora beïnvloedt

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl