FUTURE

Functional selection of advanced breast cancer patients for Talazoparib treatment using the repair capacity (RECAP) test: The FUTURE trial

Eudract nummer: 2018-002914-10
METc nummer: 2020/316

Samenvatting

Deze studie wordt gedaan om te bewijzen dat de RECAP test de potentie heeft om patiënten met gevorderde borstkanker te selecteren welke gevoelig zijn voor behandeling met PARP inhibitor Talazoparib. Patiënten met gevorderd borstkanker en hoogstens 4 eerdere lijnen van chemotherapie hebben ondergaan, kunnen worden geïncludeerd in deze studie.

Inclusiecriteria

 • WHO performance status 0 of 1
 • Lokaal gevorderde borstkanker zonder curatieve mogelijkheden of gemetastaseerd borstkanker
 • De borstkanker moet hooggradig zijn (Bloom&Richardson graad 3), ER positief (>10%) en HER2 negatief of triplel negatief (ER <10%, PR<10%, HER2 negatief). De gradering is altijd gebaseerd op de primaire tumor. De receptorstatus kan zowel op de primaire of op metastases gebaseerd worden, afhankelijk van welke de meest recente is. Patiënten met een bekende BRCA1 en/of BRCA2 germline mutatie zijn includeerbaar onafhankelijk van de Bloom & Richardson gradiëring en receptor status.
 • De plek van de tumor/metastase moet goed benaderbaar zijn voor het afnemen van een biopt. NB: long metastasen (hoog risico op hematothorax) en botmetastasen (niet bruikbaar voor ex vivo HRD test vanwege de verkalking) worden geëxcludeerd. Gebruik van low molecular weight heparin (LMWH) met kort voor de biopsie worden gestaakt, tenzij dit niet nodig is ivm de locatie van het biopt. In het geval van een leverbiopt moet de bilirubine < 1.5 ULN zijn en zowel AST als ALT <5x ULN.
 • De tumor moet HRD zijn, gebaseerd op de definitie van HRD geïdentificeerd door de RECAP test, vlak voor er potentieel gestart zou worden met Talazoparib behandeling binnen deze studie (dit geldt ook voor patiënten met een BRCA 1/2 mutatie).
 • Maximaal 4 eerdere lijnen van chemotherapie ontvangen. Patiënten die eerder platinum bevattende middelen hebben gehad zijn includeerbaar als zij hiermee ten minste een progressievrij interval hadden van 4 maanden.
 • De ziekte moet meetbaar of evalueerbaar zijn met de RECIST 1.1 criteria.
 • Levensverwachting van 3 maanden of meer.
 • Hemoglobine ≥ 10 g/dL (6,2 mmol/L) en ANC van ≥ 1.5 x 109/L.
 • Bloedplaatjes > 100 x 109/L.
 • Leverfunctie wordt gedefinieerd aan de hand van het totale serum bilirubine, dit moet ≤ 1.5 x ULN (behalve als deze verhoging wordt veroorzaakt door de ziekte van Gilbert of een soortgelijk syndroom welke er voor zorgt dat er een langzame conjugatie van bilirubine is), ASAT en ALAT < 3 x ULN of  < 5 x ULN in het geval van levermetastasen.
 • Nierfunctie wordt gedefinieerd aan de hand van het serum kreatinine, dit moet ≤ 1.5 x ULN zijn, of een kreatinine klaring van ≥ 50 mL/min (berekend door Cockroft-Gault formule).
 • Bij vrouwelijke patiënten van vruchtbare leeftijd moet er een negatieve zwangerschapstest zijn (urine/serum).
 • Geschreven informed consent.

Exclusiecriteria

 • Een psychologische conditie waarvan ingeschat wordt dat participatie of compliance aan dit onderzoek niet haalbaar is.
 • Experimentele behandeling binnen 28 dagen voor de start met deze experimentele behandeling; behandeling met standaard chemotherapie in de laatste 21 dagen of chemotherapie of endocriene therapie in de laatste 14 dagen.
 • Radiotherapie in de laatste 4 weken voor start met de experimentele behandeling, behalve als deze bestaat uit 1 of 2 x 8 Gy als pijnbestrijding, waarbij er een termijn van 7 dagen moet worden aangehouden.
 • Eerdere aanhoudende (>4 weken) ≥ graad 2 toxiciteit van eerdere anti-kanker therapie (waarbij alopecia graad 2 is uitgesloten).
 • Symptomatische hersen- of leptomeningeale metastasen. Indien deze adequaat zijn behandeld door middel van resectie of bestraling kunnen patiënten toch geïncludeerd worden, mits deze meer dan 4 weken symptoomvrij zijn zonder gebruik van corticosteroïden.
 • Vrouwen met een positieve zwangerschapstest of welke momenteel borstvoeding geven
 • Het gebruik van onbetrouwbare voorbehoedsmiddelen gedurende de studie (betrouwbare voorbehoedsmiddelen zijn: intra-uterine systemen, condoom of andere barrière middelen, sterilisatie of abstinentie).
 • Gelijktijdig gebruik van een P-gp inhibitor of inducers of BCRP inhibitoren.
 • Bekend met het myelodysplastisch syndroom (MDS) of acute myeloïde leukemie (AML).
 • Infectieziekte met Humaan immunodeficiëncie virus HIV-1 of HIV2 die onvoldoende onder controle is, of een actieve hepatitis B of C.
 • Recent doorgemaakt myocard infarct (< 6 maanden) of onstabiele angina pectoris.

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl