Foresight

Investigating the occurrence of everolimus long-term side effects by follow up of everolimus through blood concentrations

Protocolnummer:  
Eudract nummer:  
METc nummer: 2018/631 
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het uitzoeken of lange termijn bijwerkingen van everolimus vroegtijdig te voorspellen zijn, door meting van de everolimus hoeveelheid in uw bloed. Onder lange termijn bijwerkingen wordt verstaan de bijwerkingen die optreden vanaf 12 weken na de start met everolimus behandeling.

Inclusiecriteria

  • Patiënten die behandeld gaan worden met everolimus voor elk type kanker, zoals de EMA geregistreerde indicaties: Hormoon-receptor (HR)-positieve, HER2- negatieve, gevorderde borstkanker, gemetastaseerd niercelkanker en neuro-endocriene tumoren van de tractus digestivus, alvleesklier en long.
  • 18 jaar en ouder
  • In staat om en bereid voor het ondertekenen van het toestemmingsformulier

Exclusiecriteria

  • Geen ondertekende toestemmingsverklaring
  • Alactasie
  • Lenvatinib gecombineerd gebruik met everolimus (mRCC)

Studiecoördinator

Drs. D.G. Knapen
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.g.knapen@umcg.nl

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl