Fertiliteit

Samenvatting

Er bestaan momenteel weinig voorzieningen voor survivors van borstkanker met vragen rondom fertiliteit en zwangerschap. Doelstelling van dit multicenter nationale onderzoek is het in kaart brengen van de informatiebehoeften en -voorkeuren van jonge Nederlandse borstkanker survivors met betrekking tot fertiliteitsgerelateerde onderwerpen. Dit gebeurt aan de hand van semi-gestructureerde interviews (in persoon of telefonisch, duur ongeveer 30 minuten). Patiënten worden door hun eigen behandelaar uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek ten tijde van een follow-up bezoek op de polikliniek. De interviews worden afgenomen door een arts-onderzoeker van de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het UMCN St. Radboud. Op basis van deze gegevens zal informatiemateriaal worden ontwikkeld. Vervolgens zullen het gebruik en de waardering van dit informatiemateriaal in de praktijk worden geëvalueerd.

Inclusiecriteria

  • Vrouw
  • Huidige leeftijd 20-45 jaar
  • Afgeronde adjuvante borstkanker behandeling (patiënte mag (nog) wel adjuvante hormonale therapie gebruiken)

Indien patiënte wil deelnemen aan het onderzoek, dan haar naam en telefoonnummer doorgeven aan Drs. E.M. Sparidaens (zie verder bij Studiecoördinator); zij neemt vervolgens contact op met patiënte.

Studiecoördinator

Drs. E.M. Sparidaens
Arts-onderzoeker voortplantingsgeneeskunde
UMCN St. Radboud
E-mail: ellenmarie.sparidaens@radboudumc.nl

Tel: 06-51233086

Dr. J. Nuver
Medisch oncoloog
Afdeling Medische Oncologie
UMCG
E-mail: j.nuver@umcg.nl

Tel: 050-3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862