EORTC1976 – TOLERANCE

A 3 arm randomized study on health-related quality of life of elderly patients with advanced soft tissue sarcoma undergoing doxorubicin every three weeks or doxorubicin weekly or cyclophosphamide plus prednisolone treatment

Protocolnummer:           1976       

Samenvatting

Een gerandomiseerde studie met 3 armen naar de kwaliteit van leven van oudere patiënten met gevorderd wekedelensarcoom die elke drie weken doxorubicine krijgen of wekelijks doxorubicine of dagelijks cyclofosfamide plus prednison

 • Standaard arm:  Doxorubicine 60-75 mg/m2 i.v. elke 3 weken
 • Arm 1:                   Doxorubicine 12 mg/m2 i.v. elke week
 • Arm 2:                  Cyclofosfamide oraal 100mg 2dd + prednison 10-20mg 1dd om de week

Inclusiecriteria

 • Histologisch bewezen gevorderd niet-resectabel of gemetastaseerd wekedelensarcoom
 • FFPE blokjes of slides van de primaire tumor of metastase beschikbaar voor centrale beoordeling.
 • Leeftijd ≥ 65 jaar. Patiënten tussen 65 en 69 jaar komen in aanmerking als de G8-score ≤ 14; patiënten ≥ 70 jaar komen in aanmerking onafhankelijk van de G8-score)
 • WHO PS 0 – 2
 • Geschatte levensverwachting ≥ 6 maanden
 • Meetbare ziekte EN progressieve ziekte volgens RECIST 1.1
 • Adequaat bloedbeeld / stollingswaarden / nierfunctie / leverfunctie
 • Normale hartfunctie

Exclusiecriteria

 • GIST
 • Symptomatische of bekende hersenmetastasen
 • Voorafgaande behandeling met anthracyclines
 • Voorafgaande systemische behandeling voor gemetastaseerd wekedelensarcoom
 • Bestraling van hoofd/hals, thorax of lever.
 • Onvermogen om orale tabletten door te slikken
 • Ernstige comorbiditeiten (zie protocol)
 • Vaccinatie met levende vaccins binnen 30 dagen voorafgaand aan het onderzoek
 • Eerdere of gelijktijdige maligniteit die de huidige studie kan verstoren

Studiecoordinator

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische oncologie
Tel. : 050-3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

Prof. Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische oncologie
Tel.: 050-3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl