EORTC 1206

A randomized phase II study to evaluate the efficacy and safety of chemotherapy (CT) vs androgen deprivation therapy (ADT) in patients with recurrent and/or metastatic, androgen receptor (AR) expressing, salivary gland cancer (SGCs)

Protocolnummer: EORTC-1206-HNCG
EudraCT nummer: 2013-000314-38
METc nummer: 2015/431
Onderzoekscode:

Samenvatting

Speekselkliertumoren zijn een zeldzame tumoren die minder dan 5% van de hoofdhalstumoren uitmaakt. Het subtype speekselklierkanker dat in deze studie wordt onderzocht (salivary duct en adenocarcinoma not otherwise specified), kan androgeen receptoren (AR) tot expressie brengen wat gebruikt kan worden als behandel target. De anti-androgeen behandeling (behandeling gericht tegen de AR) in deze studie is een combinatie van twee middelen: bicalutamide en triptoreline. Deze combinatie wordt gebruikt voor behandeling van prostaatkanker. In deze internationale studie gaan we de werking van anti-androgeenbehandeling met chemotherapie vergelijken (3 wekelijks carboplatin AUC=5 met paclitaxel 175 mg/m2) om te onderzoeken welke behandeling beter is. De studie onderzoekt ook verschillende mechanismen op celniveau die kunnen verklaren waarom de tumor wel of niet op de behandeling reageert.

Inclusiecriteria

  • Histologisch bewezen recidief en/of gemetastaseerd salivary duct carcinoom of adenocarcinoma NOS met tenminste 70% AR expressie
  • Aanwezigheid van tenminste 1 target laesie op CT-scan of MRI te meten via RECIST versie 1.1
  • 18 jaar of ouder
  • Performance status ECOG 0-1

Exclusiecriteria

  • Actieve tweede maligniteit in afgelopen 5 jaar
  • Indien gevaccineerd tegen gele koorts
  • Cardiale co-morbiditeit

Studiecoördinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: s.oosting@umcg.nl