Early-AYA

Longitudinal assessment of therapy-related early ageing in adolescent and young adult (AYA) cancer patients (Early-AYA)

Doel van het onderzoek 

Het doel van de studie is om markers te bepalen die verband houden met vroege veroudering bij AYA-kankerpatiënten bij de start van systemische therapie (baseline) en een jaar later om kankerbehandelingsgerelateerde vroege vasculaire veroudering en bijbehorende tumor- en patiëntenkenmerken te beoordelen. Primaire doelstelling is het bepalen van de verandering in senescentiemarker P16 tussen de start van de systemische therapie en een jaar later.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdelingen Hematologie en Medische Oncologie van het UMCG. Het onderzoek zal plaatsvinden gedurende twee jaar. In deze periode verwachten we dat 100-120 jongvolwassenen met kanker zullen deelnemen aan het onderzoek.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit twee metingen. De eerste meting vindt plaats in de 2 weken voordat de behandeling start, de tweede meting vindt plaats over één jaar. Tijdens beide metingen vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • Bloedafname
  • Anamnese en lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, bloeddruk, heup- en tailleomtrek)

Inclusiecriteria

  • Leeftijd van 18-39 jaar bij diagnose.
  • Een histologisch en/of cytologisch bevestigde kankerdiagnose, waaronder leukemie, (non-)Hodgkin-lymfoom, zaadbalkanker, osteosarcoom, Ewing-sarcoom, borstkanker en baarmoederhalskanker.
  • Starten met behandeling met systemische therapie met curatieve bedoeling. Toegestane behandelingen (gelijktijdig of sequentieel) zijn chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, antistoffen.

Exclusiecriteria

  • Patiënten die de informatiebrief en de toestemmingsverklaring niet kunnen begrijpen.
  • Patiënten die behandeld zullen worden met immuuncheckpointremmers.
  • Patiënten die behandeld zijn met systemische therapie of radiotherapie voor een eerdere maligniteit (uitzonderingen: in situ carcinoom van de baarmoederhals of baarmoeder en adequaat behandeld basaal- en plaveiselcelcarcinoom van de huid).

 Indien een patiënt geschikt is voor de studie en geïnteresseerd is in de studie, graag contact opnemen met Kim Angerman of Gerrie Steursma.

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J. Nuver
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.nuver@umcg.nl