DIVIT

Towards optimal personalized diet and vitamin supplementation in NET patients. DIVIT

METc nummer: 2016/414
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is om te bepalen of de proportie van NET-patiënten met normale vitamine waarden verhoogd kan worden door vitamine suppletie bij deficiëntie en een persoonlijk dieet, gemeten middels kwantitatieve analyse met bloed- en urine waarden.

Inclusiecriteria

  • volwassen patiënten ≥ 18 jaar
  • NET-patiënten met serotonine producerende of niet serotonine producerende tumoren met gastro-intestinaal, pancreatisch of bronchopulmonale primaire tumorlokalisatie met gemetastaseerde of irresectabele ziekte
  • kan Nederlands begrijpen (schrijven en lezen)
  • Heeft ’toestemmingsformulier’ getekend.
  • Gebruik van somatostatine analoog > 6 maanden

Exclusiecriteria

  • Verwachte levensverwachting korter dan 3 maanden
  • Patiënten met een tweede primaire tumor, behalve indien die maligniteit radicaal en adequaat behandeld is en waarvan patiënten voor ≥ 1 jaar ziektevrij zijn.
  • Grote abdominale chirurgie tijdens studie periode.
  • Overgevoeligheid voor (componenten van) somatostatine analoog

Studiecoördinator

Drs. J. Stelwagen
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.stelwagen@umcg.nl

Dr. A.M.E. Walenkamp
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.walenkamp@umcg.nl