DEFENCE

Deep phenotyping of the gut immune system during Immune Checkpoint Inhibitor therapy

METcnummer: 2020/509

Samenvatting

Er zijn belangrijke aanwijzingen dat karakteristieken van de darmwand en de samenstelling van de darmflora van invloed zijn op de tumorrespons op immune checkpoint inhibitors. In de DEFENCE studie wordt onderzocht welke veranderingen in het afweersysteem van de darmwand optreden tijdens behandeling met immune checkpoint inhibitors en wat de relatie is met de tumorrespons.

In de DEFENCE studie worden in totaal 2 sigmoscopieën uitgevoerd met afname van darmwandbiopten; 1x voorafgaand en 1x tijdens de behandeling met immune checkpoint inhibitors.

Een sigmoscopie duurt ongeveer 10 minuten en wordt doorgaans als niet-belastend ervaren. Als deelnemers dit wensen kan de sigmoscopie onder sedatie plaatsvinden.

Inclusiecriteria

 • Leeftijd ≥18 jaar
 • Meetbare ziekte volgens RECIST v1.1
 • Indicatie voor behandeling met anti-PD1/PD-L1 immune checkpoint inhibitors, als monotherapie of in combinatie met anti-CTLA4 immune checkpoint inhibitors, voor lokaal vergevorderde of uitgezaaide kanker waarvoor curatieve lokale behandeling niet mogelijk is
 • Deelname aan OncoLifeS Immunotherapy of POINTING
 • Getekende toestemmingsverklaring

Exclusiecriteria

 • Matige of ernstige colitis in de afgelopen 6 maanden
 • Maag- of darmresectie in de voorgeschiedenis
 • Ileostoma of colostoma
 • Gebruik van medicatie in de afgelopen 6 maanden met een bekend verhoogd risico op matige tot ernstige colitis (zoals mycophenolaat mofetil)
 • Radiotherapie op de maag of darmen in de afgelopen 6 maanden
 • Zwangerschap

Studiecoördinator

S Hone Lopez
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.hone.lopez@umcg.nl

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl