CPCT-02

Development of a platform for next-generation DNA sequencing based personalized treatment for cancer patients: Protocol to obtain biopsies from patients with advanced (incurable) or metastatic cancer (CPCT – 02 biopsy protocol).

METc nummer: 2014.418
Onderzoekscode: O102

Samenvatting

Het responspercentage op chemotherapie is beperkt en biedt duidelijk ruimte voor verbetering. Nu worden patiënten met een maligniteit blootgesteld aan (potentieel) schadelijke chemotherapie, zonder dat voorafgaande aan de behandeling duidelijk is of zij zullen responderen op en voordeel hebben bij de behandeling. Moleculair genetisch onderzoek richt zich onder andere op het vinden van biomarkers, die de respons op chemotherapie kunnen voorspellen. ‘Next-generation DNA sequencing’ (NGS; het op grote schaal sequencen van DNA) is een veelbelovende technologie voor dit doeleinde. Het ‘Center for Personalized Cancer Treatment’ (CPCT, een samenwerking tussen de afdelingen Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum – Daniël den Hoed kliniek, Rotterdam) stelt zich ten doel om patiënten te selecteren voor geneesmiddelenonderzoek op basis van de resultaten van NGS van hun individuele tumor. Aangezien er belangrijke genetische verschillen bestaan tussen de primaire tumor en de metastasen, is het noodzakelijk om DNA te verkrijgen van (bij voorkeur) de metastasen. Ook zullen patiënten geïncludeerd worden met een lokaal vergevorderd proces.

Daartoe zullen we bij dit onderzoek een tumorbiopt verrichten bij de geïncludeerde patiënten om informatie de verkrijgen over de tumor gerelateerde genetische mutaties (mutatieprofiel). Tevens zal er een bloedafname plaatsvinden om de ‘germline DNA background variation’ te bepalen. Aangezien patiënten gevraagd worden een invasieve ingreep te ondergaan, is het belangrijk stil te staan bij de veiligheid van tumorbiopten. Review van de literatuur heeft ons geleerd dat tumorbiopten in het algemeen veilig zijn en er slechts beperkte complicaties kunnen optreden. Voor dit onderzoek zullen we patiënten includeren met metastasen van solide tumoren of een lokaal vergevorderde solide tumor, waarbij wij ons ten doel stellen om de informatie die verkregen wordt door DNA sequencen (mutatieprofiel) gebruikt wordt om patiënten te includeren in studies die speciaal geschikt zijn voor patiënten met een dergelijk mutatieprofiel.

Inclusiecriteria

 • Lokaal vergevorderde of uitgezaaide kanker die binnen drie maanden na biopsie behandeld gaat worden in een nieuwe lijn van één van de volgende therapieën:
  • Blaascarcinoom: immunotherapie met pembrolizumab
  • Gemetastaseerde castratie resistente prostaatcarcinoom: tweede generatie anti-hormonale therapie met abiraterone.
 • Patiënten bij wie een behandeling met curatieve opzet geen optie is.
 • Meetbare afwijkingen volgens RECIST 1.1 criteria. Bij prostaatkanker patiënten met alleen botmetastasen hoeven geen meetbare tumorlaesies aanwezig te zijn.
 • Veilige biopsie van een (bij voorkeur) metastase of lokaal vergevorderde laesie mogelijk.
 • Geen contra-indicaties voor lidocaïne (of afgeleiden) of (bij endo-echogeleide biopten) voor midazolam en/of fentanyl.
 • Adequate orgaanfunctie.
 • WHO performance status 0-2.
 • Volwassenen van 18 jaar of ouder.
 • Getekende toestemmingsverklaring.

Exclusiecriteria

 • Geen indicatie voor systemische behandeling met anti-kanker middelen.
 • Patiënten met een indicatie voor in opzet curatieve behandeling.
 • Geen meetbare afwijkingen volgens RECIST 1.1 criteria, m.u.v. borst- en prostaatkanker patiënten met alleen botmetastasen.
 • Geen mogelijkheid tot een veilig biopt van een metastase of lokaal vergevorderde laesie.
 • Contra-indicatie voor lidocaïne (of afgeleiden) of (bij endo-echogeleide biopten) voor midazolam en/of fentanyl.
 • Geen adequate orgaanfunctie.
 • WHO performance status 3-5.
 • Kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar.
 • Niet bereid tot tekenen van toestemmingsverklaring.

Studie-informatie

www.cpct.nl/nl/home/
www.cpct.nl/nl/voor-patienten/

Studiecoördinator

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl