CA017-078

A Phase 3, Randomized, Study of Neoadjuvant Chemotherapy alone versus Neoadjuvant
Chemotherapy plus Nivolumab or Nivolumab and BMS-986205, Followed by Continued Post-
Surgery Therapy with Nivolumab or Nivolumab and BMS-986205 in Participants with Muscle-
Invasive Bladder Cancer.

Protocolnummer: CA017-078
EudraCT nummer: 2017-004692-31
METc nummer: 2019/528

Samenvatting

Gerandomiseerde fase 3 studie met 3 behandelarmen voor patiënten met spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas.

Groep A: neo-adjuvante chemotherapie alleen (4 cycli van 3 weken gemcitabine + cisplatin), postoperatief observatie.

Groep B: neo-adjuvante chemotherapie plus nivolumab plus placebo, postoperatief adjuvante behandeling met nivolumab plus placebo (9 cycli van 4 weken).

Groep C (gesloten): neo-adjuvante chemotherapie plus nivolumab plus BMS-986205, postoperatief adjuvante behandeling met nivolumab plus BMS-986205 (9 cycli van 4 weken).

Let op! Arm C is per direct gesloten. 

Inclusiecriteria

 • Spierinvasief urotheelcelcarcinoom vd blaas, klinisch stadium T2-T4a, N0 (< 10 mm op CT of MRI), gediagnosticeerd met TURBT en radiologisch bevestigd. Gemengde histologie is acceptabel als urotheelcelcarcinoom de dominante component is.
 • Proefpersoon moet in principe in aanmerking komen voor radicale cystectomie, en moet akkoord gaan met radicale cystectomie na het afronden van neo-adjuvante therapie.
 • Voorafgaande behandeling met BCG of andere intravesicale behandeling voor niet-spierinvasieve blaaskanker (NMIBC) is toegestaan, mits deze tenminste 6 weken voor het starten van de studiebehandeling is afgerond.
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance score 0 of 1
 • Levensverwachting van 6 maanden of langer
 • Documentatie van de PD-L1 status middels immunohistochemie (IHC) door een centraal laboratorium tijdens de screeningsperiode van tumormateriaal verkregen via een TURBT of biopsie ten tijde van de diagnose van MIBC (≤4 maanden oud). Er mag geen systemische behandeling (bijv. adjuvante of neoadjuvante chemotherapie) zijn toegediend nadat het tumormateriaal is verkregen.

NB dit is niet een complete lijst, voor vragen s.v.p. protocol of PI raadplegen.

Exclusiecriteria

 • Klinisch bewijs van een positieve lymfklier (> 10 mm korte as) of gemetastaseerde blaaskanker
 • Voorafgaande systemische behandeling, radiotherapie, operatie voor blaaskanker, anders dan TURBT of een biopsie, is niet toegestaan
 • Proefpersonen die niet in aanmerking komen voor behandeling met cisplatine vanwege een graad 2 of hoger, perifere neuropathie of gehoorverlies vastgesteld via audiometrie, of een berekende (Cockcroft-Gault formule) GFR of een gemeten (24-uurs urine) kreatinine klaring (CrCl) < 50 mL/min
 • Proefpersonen met een actieve of aangetoonde auto-immuunziekte of verdenking daarop. Uitzonderingen zie protocol.
 • Proefpersonen met een aandoening die significant interfereert met de absorptie van orale medicatie
 • Proefpersonen met een aandoening die systemisch moet worden behandeld met corticosteroïden (> 10 mg per dag prednison of gelijkwaardig) of andere immunosuppressieve medicatie in de 14 dagen voor randomisatie. Inhalatie of topische steroïden en bijnierhormoon vervangende therapie met een dosis > 10 mg prednison per dag of gelijkwaardig, zijn toegestaan indien er geen auto-immuunziekte is.
 • Proefpersonen met een ongecontroleerde bijnierinsufficiëntie
 • Proefpersonen met een persoonlijke of familiegeschiedenis (bij een familielid in de eerste graad) van cytochroom b5 reductase deficiëntie (voorheen methemoglobine reductase deficiëntie genoemd) of een andere ziekte waardoor er een risico is op methemoglobinemie. Alle proefpersonen worden gescreend op methemoglobine voor randomisatie.
 • Proefpersonen met een bekende G6PD deficiëntie of een andere aangeboren of auto-immuun hemolytische aandoening. Alle proefpersonen worden gescreened voor G6PD deficiëntie voor randomisatie.
 • Grote operatieve ingreep binnen 14 dagen voor het starten van de studiebehandeling of de verwachting dat er een grote operatieve ingreep (anders dan RC) nodig is tijdens het onderzoek

NB dit is niet een complete lijst, voor vragen s.v.p. protocol of PI raadplegen.

Studiecoördinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie

Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)

E-mail: s.oosting@umcg.nl