Archief

4x AC, 12x Paclitaxel

12 april 2021

Inclusie Lokaal recidief ER-, (en PR-) HER2- mammacarcinoom, in toto chirurgisch verwijderd, zonder afstandsmetastasen. In de CALOR trial bleek adjuvante chemotherapie in deze setting ziektevrije en overal survival…

4X AC, 4X Paclitaxel/Trastuzumab, 13X Trastuzumab

Inclusie Lokaal recidief HER2+ ER- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd, zonder afstandsmetastasen. In de CALOR trial bleek adjuvante chemotherapie in deze setting ziektevrije en overal survival te verbeteren,…

4X AC, 4X Paclitaxel/Trastuzumab, 13X Trastuzumab

Inclusie Lokaal recidief HER2+, ER+ mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd, zonder afstandsmetastasen. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER dan wel PR…

ER positief, HER2 negatief

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2-, chirurgisch in toto verwijderd, zonder afstandsmetastasen.. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER dan wel PR positieve…

6 x CMF en hormonale behandeling

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd zonder afstandsmetastasen, indien een minder intensief schema wordt overwogen dan AC/taxol. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden…

4x AC, 12x paclitaxel en hormonale behandeling

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd, zonder aanwijzingen voor afstandsmetastasen. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER dan…

4x TC en hormonale behandeling

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd (zonder afstandsmetastasen), indien minder intensief taxaan bevattend schema wordt overwogen dan AC/taxol, of bij contra-indicaties voor anthracyclines. De…