Archief

EORTC-1709-BTG_Patiënteninformatie_en_toestemmingsverklaring_addendem

22 april 2021

EORTC_1403_Contactgegevens_voor_SAE-formulier

Adviesbrief bij corticosteroidengebruik

14 december 2020

Patienteninformatie Sorafenib bij desmo

11 december 2020

Folder Inoperabel gemetastaseerd melanoom Stichting Melanoom

Magnitude Patienteninformatie en toestemmingsverklaring zwangere partner

OLIVIA Flowchart hypotensie en koorts

Patienteninformatie Cisplatine 3 wekelijks i.c.m. radiotherapie voor kanker van mond of keelholte

Magnitude Patienteninformatie en toestemmingsverklaring

ImaGelato Declaratieformulie reis- en parkeerkosten

FIRST Patienteninformatie en toestemmingsverklaring

SONImage Declaratieformulier reis- en parkeerkosten